Profi-NETWORK Slovakia a.s. sa orientuje na komplexnú projekciu,výstavbu a následnú správu optických sieti a systémov. Realizáciu služieb s dodávkou riešení na kľúč v krátkych dodacích lehotách. Pripravuje program technického rozvoja sieti, jej údržbu a správu s dostatočným časovým predstihom s dôrazom na súčasné a budúce požiadavky zákazníkov. 

 

Cieľom spoločnosti je vystupovať v spolupráci so zákazníkom ako dlhodobý partner - systémový integrátor, ktorý sa stane hlavným koordinátorom aktivít zákazníka v oblasti informačných technológií a bude mu garantovať, že jeho systémy sú prevádzkované efektívne, účelne a spoľahlivo a vynaložené prostriedky sú odpovedajúce kvalite.